Fotovoltaica Metall-Lògic

 
Instal·lació fotovoltaica a Metall-Lògic

Planta fotovoltaica a la coberta de la nau de producció d’una empresa de construccions metàl·liques. La potència instal·lada és de 130 kWp, amb una superfície de plaques de 130 m2 i una producció anual prevista de 468.600 kWh destinats a l’autoconsum. Aquesta actuació suposa una reducció d’emissions de CO2 a l’atmosfera de 184 Tm anuals. La posada en funcionament s’ha fet el novembre de 2019.

SOLVENTA 6 ha dut a terme la instal·lació claus en ma, que inclou estudi de viabilitat, enginyeria de disseny i càlcul, muntatge, posada en funcionament, legalització, manteniment i monitorització continua de la instal·lació.

Propietari
Metall-Lògic
Ubicació
Cassà de la Selva (Girona)
Superfície
720 m2
Col·laboradors


OtherProjects

Casa a Vilablareix

Projecte Anterior

Fotovoltaica Friselva

Proper Projecte