Serveis

 L’activitat de la nostra empresa es centra en solucionar les necessitats dels nostres clients en l’àmbit de l’enginyeria, arquitectura i consultoria industrial oferint un servei integral.

 

Enginyeria

Projectes, gestió i direcció d’obres i d’instal·lacions.

Arquitectura

Projectes arquitectònics i d’edificació. Obra nova i rehabilitació.


BIM

Modelat d’edificis i instal·lacions. Projectes i seguiment d’obra en BIM.

Eficiència Energètica i Energia Solar

Projectes, instal·lacions claus en mà i manteniment. Gestió d’energia.


Urbanisme

Planejament urbanístic i derivat. Projectes i direcció d’obra d’urbanització.

Medi Ambient

Estudis paisatgístics i ambientals. Llicència ambiental d’activitats.


Gestió d’Infraestructures

Gestió del manteniment d’edificis i instal·lacions.