Noves sitges amb capacitat per 3.200 Tm de cereals a Vilamacolum (Girona)

Ja ha iniciat la construcció de 3 noves sitges per cereals a Vilamacolum. Es tracta de 3 sitges amb una capacitat total de 3.200 Tm per emmagatzematge de cereals amb sistema d’airejament a la base de les sitges. La finalització està prevista per l’octubre de 2020.

SOLVENTA 6 ha dut a terme el projecte i estem en fase de direcció i gestió de la obra.

Leave A Comment