Avis legal

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.8″ da_disable_devices=”off|off|off” da_is_popup=”off” da_exit_intent=”off” da_has_close=”on” da_alt_close=”off” da_dark_close=”off” da_not_modal=”on” da_is_singular=”off” da_with_loader=”off” da_has_shadow=”on”][et_pb_row _builder_version=”4.4.8″][et_pb_column _builder_version=”4.4.8″ type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”4.4.8″ hover_enabled=”0″]

Avís legal

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.4.8″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.8″][et_pb_text _builder_version=”4.4.8″]

Condicions d’ús:

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), SOLVENTA 6, SLP informa que és titular del lloc web URL DE LA WEB. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, SOLVENTA 6, SLP informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és SOLVENTA 6, SLP, amb NIF B17671116 i domicili social en CARRER SANT ROC, 2, CENTRE D’EMPRESES LAMARET.CAT CP 17190 I SALT (GIRONA), inscrita al Registre Mercantil, en el tom 2870, foli 64, full GI-53643 i inscripció 1.
L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@solventa6.com 

Usuari i règim de responsabilitats: 

La navegació, accés i ús pel lloc web de SOLVENTA 6, SLP confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de SOLVENTA 6, SLP, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de SOLVENTA 6, SLP  proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per SOLVENTA 6, SLP per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per SOLVENTA 6, SLP contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat:

SOLVENTA 6, SLP no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir a través dels enllaços.

SOLVENTA 6, SLP declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, SOLVENTA 6, SLP  no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

Modificacions:

SOLVENTA 6, SLP es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que es refereix als continguts del lloc web, com en les seves condicions d’ús. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades:

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de SOLVENTA 6, SLP  amb NIF B17671116 i domicili social situat en CARRER SANT ROC, 2, CENTRE D’EMPRESES LAMARET.CAT CP 17190 I SALT (GIRONA), amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. En compliment amb la normativa vigent, SOLVENTA 6, SLP informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

SOLVENTA 6, SLP informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que SOLVENTA 6, SLP es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic admin@swfactoria.com.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Certificat SSL (Secure Sockets Layer):

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre SOLVENTA 6, SLP i l’usuari.

SOLVENTA 6, SLP disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per realitzar connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per a realitzar la connexió de forma segura i s’estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió es tanqui.

Propietat intel·lectual i industrial:

SOLVENTA 6, SLP per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de SOLVENTA 6, SLP. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, essent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de SOLVENTA 6, SLP.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de SOLVENTA 6, SLP. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de SOLVENTA 6, SLP.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció:

SOLVENTA 6, SLP es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. SOLVENTA 6, SLP té el seu domicili a GIRONA, Espanya.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Obre el xat
Hola, en què podem ajudar-te?
Hola,
en què podem ajudar-te?